Geen student zonder boeken

Op de plaats waar nu Sociëteit ‘Minerva’ staat, was van 1585 tot ver in de 18e eeuw de drukkerij gevestigd van de beroemde Vlaamse drukkersfamilie Plantijn en zijn opvolgers.

Eeuwenlang klonk het geratel van de drukpersen door de Breestraat; meesterlijke drukkers, zetters en graveurs maakten wereldbefaamde boeken van ongekende schoonheid.

Plantijn was een intellectueel en maatschappelijk geëngageerd uitgever. In een tijd van godsdienstoorlogen gaf hij meertalige Koningsbijbels uit, hopend dat daardoor alle grond voor religieuze twist zou verdwijnen. Gods woord in vijf talen (Grieks, Latijn, Aramees, Syrisch en Hebreeuws) als wapen tegen onbegrip en misleiding.Trots was Leiden op haar pioniers, die onder meer methoden voor het drukken van muziek en exotische schriften ontwikkelden.

Tijdens de industrialisatie verdwenen de drukkers naar de rand van de stad, maar niet uit het hart van Leiden: nog steeds verzorgen roemruchte namen als Elsevier en Brill, uitgegroeid tot multinationals met miljoenomzetten, de boeken en artikelen van de studenten en docenten van Leiden.

© C.T.J Roelofs

 

 

Gedenksteen

Als teken van verbondenheid plaatste N.V. Boekhandel & drukkerij E.J. Brill in 1965 bij de bouw van de nieuwe sociëteit een gedenksteen ter ere van de drukkerij waarmee het allemaal begon, die van Christoffel Plantijn. In 2015 is de steen gerestaureerd in opdracht van de Vereniging ‘Sociëteit Minerva’.  

Sinds 2015 organiseren het Bestuur van de Vereniging ‘Sociëteit Minerva’ en de Commissie voor de Bibliotheek van de Leidse Studenten Vereniging Minerva jaarlijks de Plantijnlezing.