Minerva Scholarship Fund

Minerva Scholarship Fund

De stichting Minerva Scholarship Fund Leiden (MSF) verschaft beurzen voor studie-en onderzoeksprojecten binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. Je kunt hierbij denken aan de financiering van daadwerkelijk onderzoek, maar ook aan je verblijfkosten in het buitenland. De jaarlijkse aanvraagrondes eindigen op 15 april en 15 december. Vervolgens worden de aanvragen bekeken door de Raad van Toewijzing, bestaande uit Leidse wetenschappers van verschillende disciplines. Het streven van het MSF is om bijzondere en exclusieve projecten van studenten te ondersteunen in binnen- en buitenland. Het Minerva Scholarship Fund is een Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting en één van de vele bijzondere initiatieven van de Leidse Studenten Vereniging Minerva.


Meer weten? Bekijk de website en volg ze op Twitter !