Groene Genen Commissie


Groene Genen Commissie

De Groene Genen Commissie is bij uitstek de commissie die ruimer denkt dan veel mensen noodzakelijk achten, met een bredere blik dan die van de gemiddelde Minervaan. De commissie die aan meer denkt dan haar eigen toekomst. 


Al een aantal jaren geleden heeft het idee dat onze Vereniging en Sociëteit duurzaam moeten worden vorm gekregen onder de naam Groene Genen. De Groene Genen Commissie wordt gevormd door een groep Leden die dit idee verder werkelijkheid wil maken. Zowel concrete verduurzaming van de Sociëteit als het bewust maken van de Leden behoren tot het takenpakket van deze groep geïnspireerde Leden. De invulling hiervan is erg vrij en kan variëren van het organiseren van een symposium  tot het ondersteunen van een duurzaam Lustrum.

Leden

De leden van Groene Genen Commissie

Tessa (T.) Beverdam

Wichard (W.) Boon

Saranne (S.) Bron

Demi (D.) Falkmann

Jeroen (J.W.J.L.) Ginjaar

Jochem (J.L.) Koers

Fleurantine (F.) Kraal

Charlotte (C.) van Rhee

Coen (C.W.H.) Tutein Nolthenius