Sleutel Commissie

Nieuw!


Sleutel Commissie

'Minerva en de stad Leiden hebben al een geschiedenis van meer dan 200 jaar. Zowel Minerva als de stad Leiden hebben veel voor elkaar betekend. Daarom is onze vereniging ook nauw verbonden met de stad. Om deze band met Leiden te behouden, organiseert de Sleutelcommissie namens Minerva activiteiten voor de Leidse inwoners. Daarnaast werkt de Sleutelcommissie samen met verschillende maatschappelijke stichtingen en verenigingen uit Leiden.

Leden

De leden van Sleutel Commissie

Ellen (S.E.) Dol

Marius (M.A.W.) Hoogeveen

Judith (J.) Peeters

Anouk (A.C.H.) Portengen

Chiara (C.) de Roon

Magnus (M.) Skår

Thijs (T.) Snelleman

Van zelfsprekend.

Erland (E.R.B.) Swaving

Tim (T.) van Hemert

Marnix (M.R.) de Wolf