Commissie Promotie Minerva


Commissie Promotie Minerva

De Commissie Promotie Minerva is er ter ondersteuning van de Contact Commissie met activiteiten gedurende het jaar ten behoeve van de Ledenwerving, zoals de scholierenfeesten, rondleidingen en uiteindelijk de EL CID-week. De drukste tijd is de week voor en tijdens de EL CID-week. De aansturing valt onder de Contact Commissie.


Leden

De leden van Commissie Promotie Minerva

Annelot (A.L.) van Amerongen

Kees (K.C.P.M.) Frijters

Tristan (T.A.) Raan

Anna (A.M.) Booij

Annelotte (A.G.C.) Broekhoven

Frans (F.J.J.) Burmania van Humalda van Eysinga

Goedele (G.) Claessens

Patries (P.) Epe

Reinoud (R.J.) Erdbrink

Juliette (J.M.) Kersten

Thies (T.J.N.) van der Lely

Charlotte (C.F.E.) Oranje

Lisanne (L.A.W.) van Schaik

Anneloes (A.) Schohaus

Giannina (G.) Smit

Wouter (W.) Straver

Jot (J.) van Suijlen

Tim (T.) van der Meulen

Selke (S.P.R) van Velthoven

Wouter (W.R.J.) Vos

Olivier (O.F.) Voskuil

Livia (L.I.S.) Westerhout