Huizen Commissie


Huizen Commissie

De Huizen Commissie houdt zich bezig met de huisvesting van Leden. Dit uit zich zowel intern als extern. Intern zorgt de Huizen Commissie ervoor dat huizen met lege plekken in contact komen met Leden die op zoek zijn naar een kamer. Daarnaast houden zij per huis in de gaten wie waar woont en hoe veel plekken er jaarlijks vrijkomen. Extern is de Huizen Commissie bezig om onder andere via Reünisten het huizenbestand uit te breiden en zo de mogelijkheid te bieden aan Leden om een nieuw studentenhuis op te richten. Voor de continuïteit is het mogelijk om twee jaar achter elkaar zitting te nemen in deze Commissie.

Leden

De leden van Huizen Commissie

Quirine (Q.R.E.) Baart

Emiel (E.) Bakker

Bob (B.A.) Barnhoorn

Caroline (C.J.L.) Boissevain

Meerten (M.) Hamer

Hugo (H.P.C.) de Jong

Caroline (C.A.) Knegt

Rik (F.M.) van der Laan

Sander (S.C.) Leenman

Thomas (T.M.) Mansour

Fendi (F.) van Norde

Romy (R.) Post