Minerva Scholarship Fund Commissie


Minerva Scholarship Fund Commissie

De Minerva Scholarship Fund Commissie ondersteunt de Praeses Collegii en Assessor Secundus met de verdere uitrol van dit studiefonds. Zij denken en helpen mee aan de uitvoer van het Minerva Scholarship Fund. 

Leden

De leden van Minerva Scholarship Fund Commissie

Joris (J.J.W.) van den Berg

Max (M.H.J.) Regtuit

Cassie (C.) Tingen