Geschiedenis

Op 8 februari 1575 werd in de Pieterskerk de Universiteit Leiden ingewijd. De Universiteit was een geschenk van Willem van Oranje na de dappere tegenstand van de Leidenaren tegen de Spaanse bezetting in de Tachtigjarige Oorlog. Hiermee is de Leidse Universiteit de oudste universiteit van Nederland.

1575 - heden

1575, 8 februari Stichting van de Universiteit Leiden
 

1750 - 1800 Het ontstaan van ontgroensenaten waarin studenten georganiseerd waren naar studierichting of plek van herkomst.
 

1799 Oprichting van een Collegium door de drie machtigste ontgroen senaten (Intro Ubique, Duce Minerva en Amicitia). Dit Collegium krijgt tot taak het verdelen van aankomende studenten over de drie Senaten.
 

1814, juni Oprichting van Sociëteit ‘Minerva’ als eerste studenten sociëteit in Nederland, gehuisvest in de ‘Twee Kolommen’, Breestraat 121 te Leiden.
 

1818 De faculteiten verkiezen hun eigen praesides, buiten het Collegium Omnium om. Deze praesides constitueren zich in 1834 tot Collegium Praesidium.

1837 Sociëteit verplaatst naar het Rapenburg.

1839 Als direct gevolg van het 'Kraakmanincident', een ruzie die ontstond naar aanleiding van de ontgroeningsdiscussie werd het Leidsche Studenten Corps opgericht.

1846 Sociëteit Minerva verplaatst naar het adres waar ze de rest van haar geschiedenis zou blijven: Breestraat 50.

1875 De nieuwe Sociëteit vraagt veel werk en geld. De lening slaagt. De Sociëteit wordt tijdens het lustrum feestelijk geopend. 1901 De Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden treedt voor het eerst naar buiten met de organisatie van een Sinterklaasfeest voor de behoeftige Leidse jeugd. 

1902 De èles - leden van de VVSL - vinden onderdak in de bovenzalen van restaurant Ceres op Papengracht 23. Het jaar erop al verhuizen ze naar het pand van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op Steenschuur 21.

1912 De Virtus - een studentenblad van het LSC - wordt opgericht.

1927 Op een corpsvergadering wordt besloten het Io vivat tot officieel lied te promoveren. Het populaire Vijfpijlenlied van 1875 verdwijnt voorgoed.

1928 De lokalen aan de Steenschuur worden te klein en de èles kopen pand Rapenburg 65. 

1930 De Nitor - het clubblad van de VVSL - verschijnt voor het eerst. 

1940 Na de rede van Cleveringa worden de Sociëteit en de Club van de VVSL op 18 december gesloten. 

1942 Verschillende verzetsgroepen worden opgericht vanuit de studenten en de loyaliteitsverklaring wordt slechts door weinigen getekend. 

1945, 5 mei Na de Bevrijding wordt onmiddelijk het postkantoor dat in de Sociëteit was gevestigd eruit gesloopt. Het VVSL-pand wordt pas vrijgegeven in juli; tot die tijd zitten de èles in Kloksteeg 12. Er onstaat een grote toeloop van leden, rond de dertienhonderd bij het LSC en ruim vierhonderd bij de VVSL. 

1946, 10 mei Winston Churchill spreekt zijn beroemde woorden in de Conversatiezaal van Sociëteit Minerva. 

1953 Bij de Watersnoodramp laten de studenten zich niet onbetuigd; verschillende hulpacties worden vanuit Minerva georganiseerd en de saamhorigheid is weer groot. 

1954 De Commissies van Orde en Vertegenwoordiging en de Commissie van Beheer worden samengevoegd tot de Commissie voor de Sociëteit Minerva. 

1956 Prinses Beatrix komt aan in Leiden en wordt lid van de VVSL. 

1959, 2-3 december 's Nachts legt een trieste maar prachtige brand de Sociëteit uit 1875 in de as.De materiële schade is enorm, de ontsteltenis bij leden en reünisten niet minder. Men vindt tijdelijk onderdak in de noodsociëteit in het Prytanaeum aan Rapenburg 6, maar kan al op 16 december terug naar het provisorisch herstelde pand aan de Breestraat. 1965, 2 april De herstelde Sociëteit 'Minerva' opent haar deuren. 

1970 Het kaalscheren wordt afgeschafd en er komt een kennismakingstijd op voet van gelijkheid. 

1972 De fusie tussen het LSC en de VVSL komt tot stand. Per 1 januari zijn de èles welkom op Sociëteit 'Minerva'; aan het eind van die maand valt een tastbaar fusieproduct in de bus: de Correl, een samentrekken van 'corps' en 'elle' waarin de Virtus en de Nitor zijn opgegaan. 

1983 Verticale verbanden worden ingevoerd om de massaliteit te doorbreken. Er geldt een ledenstop: niet meer dan drieduizend Minervanen zijn toegestaan. In deze tijd komen er jaarlijks meer dan vijfhonderd eerstejaars aan. 

1987 Kroonprins Willem-Alexander komt aan in Leiden en wordt lid van Minerva, een jaar later gevolgd door zijn broer Constantijn. 

1995 Er wordt een bestuursherstructurering doorgevoerd waarbij het Collegium en de Commissie worden samengevoegd tot één bestuur 

2010 Het Minerva Scholarship Fund wordt opgericht: een beurs voor getalenteerde studenten. De eerste resultaten komen spoedig en zijn zeer bemoedigend. Reünisten uit vele geledingen dragen bij aan het fonds. 

2011 Minerva haalt vele duizenden euro's op voor het Rode Kruis bij Serious Request van 3FM in Leiden. 

2014 Groots is de viering van het veertigste lustrum van Sociëteit 'Minerva' dat het thema 'Paradox: 200 jaar tijdloos' heeft.